Veelgestelde vragen


Wat wordt er bedoeld met polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen jou en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis lees je heel precies:

  • de premie
  • eigen risico’s
  • de verzekerde risico’s
  • de uitsluitingen daarop
  • je rechten en plichten
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is een belangrijk document, dus lees het goed door.