Veelgestelde vragen


Wat is verzekerd met de aanvullende dekking Ongevallen?

Tijdens je vakantie kun je te maken krijgen met een ongeluk (in verzekeringsjargon: een ongeval) waarbij jij of je reispartner:

  • Komt te overlijden.
  • Blijvend invalide raakt.

Met de Ongevallendekking van de Zelf Doorlopende reisverzekering heb je bij deze situaties recht op een geldbedrag. De hoogte is afhankelijk van een aantal factoren. Meer informatie lees je in de voorwaarden (pagina 15 en 16).

Definitie van een ongeval
Geweld dat plotseling en onverwacht van buitenaf op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. Bijvoorbeeld een infectie, een zonnesteek of een verkeersongeluk.

Geldbedrag na overlijden

  • Europa: € 12.500
  • Europa Plus en Wereld: € 25.000

Geldbedrag bij blijvende invaliditeit
Als je blijvend invalide bent geworden door een ongeval, dan ontvang je een deel of het hele bedrag (zie pagina 15 van de voorwaarden). De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het percentage dat je blijvend invalide bent.

geplaatst in: Reisverzekering