Jij leeft. Zelf verzekert.

Klacht melden


Wij worden blij van blije mensen. Daarom doen we er alles aan om onze service aan jouw verwachtingen te laten voldoen. Maar het kan gebeuren dat er iets niet helemaal goed gaat. Ben je niet 100% tevreden, laat het ons dan weten. Bel ons, dan lossen we het samen op. Per 10.000 verzekeringen ontvangen wij net iets minder dan 10 klachten (9,68). Deze zijn gemiddeld binnen 4 dagen afgehandeld.

Schriftelijke melding klacht


Definitie van een klacht
Een klacht is een negatieve uiting die betrekking heeft op Zelf en die duidelijk als klacht kenbaar wordt gemaakt door de klant.

Ben je niet tevreden en wil je er een officiële klacht van maken? Dan kan je jouw klacht schriftelijk indienen bij de directie van Zelf. Wil je hierbij een kopie van de eventueel al gevoerde correspondentie toevoegen? Je klacht kan je sturen (een postzegel is niet nodig) naar het volgende adres:

Zelf
T.a.v. de directie
Antwoordnummer 48
1800 VB ALKMAAR

Wat kun je daarna verwachten


Na ontvangst van jouw schriftelijke klacht nemen wij zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen 14 dagen) contact met je op om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Het kan zijn dat je de oplossing van de directie niet bevredigend vindt. Als consument heb je dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Doe dit dan binnen 3 maanden na de datum waarop onze directie een standpunt heeft ingenomen. Dit is het adres van het KiFiD:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ('KiFiD')
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer 070 - 3338999

Kijk voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten op de website van het KiFiD.

Als je geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden, of wanneer de klachtenbehandeling of uitkomst daarvan voor jou niet bevredigend is, kan je het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van een bindend advies.

De uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zijn adviserend. De directie van Zelf zal in haar besluitvorming een belangrijke rol toekennen aan de uitspraak van het KiFiD. De uitspraak zal schriftelijk aan je bekend worden gemaakt.