Jij leeft. Zelf verzekert.

Wachttermijn


Voor het krijgen van rechtshulp of juridisch advies geldt een wachttermijn vanaf het moment dat je verzekering ingaat. De wachttermijn is dus de periode waarin je wel bent verzekerd, maar nog geen gebruik kan maken van juridische hulp.

De wachttermijn is standaard 3 maanden.

Voor sommige conflicten geldt een ander wachttermijn
Voor echtscheidingsmediation geldt een wachttermijn van 1 jaar. Heb je het aanvullende onderdeel Inkomen verzekerd? Dan geldt er voor geschillen over sociale verzekeringen en arbeidsongeschiktheid een wachttermijn van 1 jaar.

Voor de overige Inkomensgeschillen geldt een wachttermijn van 3 maanden.

In een aantal gevallen geldt de wachttermijn niet
Je kunt dus vanaf de ingangsdatum van je verzekering aanspraak maken op rechtshulp als het conflict ziet op:

  • Het verhalen van letselschade.
  • Het verhalen van schade op degene die daarvoor uitsluitend wettelijk aansprakelijk is.
  • Een contract of aankoop die is gesloten na de ingangsdatum van je verzekering.
  • Een gebeurtenis waarvoor je ook onder je oude verzekering recht zou hebben op rechtshulp. De ingangsdatum van je verzekering moet dan wel aansluiten op de einddatum van je oude rechtsbijstandsverzekering.

Enkele voorbeelden

In deze gevallen geldt de wachttermijn niet:
Maakt een arts binnen drie maanden na de ingangsdatum van je verzekering een medische fout waardoor je letselschade oploopt, dan heb je gewoon recht op rechtshulp. Je hebt ook recht op rechtshulp als je binnen drie maanden na de ingangsdatum van je verzekering iets koopt en je over die aankoop binnen de eerste drie maanden van de verzekeringsperiode een conflict krijgt.

Ben je overgestapt van rechtsbijstandsverzekeraar en was je onder je oude verzekering ook verzekerd voor arbeidsconflicten? Dan heb je wel recht op rechtshulp als er binnen drie maanden na de ingangsdatum van je verzekering een conflict met je werkgever ontstaat. De ingangsdatum van je verzekering moet dan wel aansluiten op de einddatum van je oude rechtsbijstandsverzekering.

In deze gevallen geldt de wachttermijn wel:
Heb je het onderdeel Inkomen verzekerd en krijg je binnen drie maanden na de ingangsdatum van het onderdeel Inkomen een conflict met je werkgever omdat je wordt ontslagen? Dan heb je geen recht op rechtshulp.

Als je op een later tijdstip je verzekering uitbreidt
Heb je op een later moment je verzekering uitgebreid met een aanvullend onderdeel Verkeer, Inkomen, Wonen en/of Fiscaal en Vermogen? Dan geldt de wachttermijn voor het aanvullende onderdeel vanaf de ingangsdatum van dat onderdeel.

Gebeurtenis

Wachttermijn

Bijzonderheid

Overstappen rechtsbijstands-verzekering
Geen wachttermijn
De ingangsdatum van de nieuwe verzekering moet aansluiten op de einddatum van de oude verzekering. Het conflict moet ook onder de oude verzekering verzekerd zijn.

Polisvoorwaarden


In de polisvoorwaarden lees je wat je krijgt vergoed en welke informatie we van je willen horen. Kortom, alle afspraken tussen jou en Zelf. Ook al zal het nooit je hobby worden, lees ze goed door.

Kies een document

Kortom

Met onze rechtsbijstandverzekering ben je gewoon goed verzekerd en krijg je buitengewoon goede service.

Ja, dat wil ik!

Bereken je premie

Binnen 1 minuut berekend