Veelgestelde vragen


Mag ik zelf mijn eigen advocaat kiezen?

Als jouw geschil leidt tot een gerechtelijke of administratieve procedure, mag je zelf je eigen advocaat kiezen. Je moet dan wel een eigen bijdrage betalen van
€ 250.

De kosten van je eigen advocaat vergoeden wij samen met andere externe kosten tot maximaal het verzekerde bedrag. Dit bedrag is € 15.000 of € 30.000 en kies je bij het afsluiten van onze rechtsbijstandverzekering. Uiteraard staat dit bedrag op je polisblad.

Met andere externe kosten bedoelen we bijvoorbeeld de kosten van een deurwaarder, een deskundige en/of proceskosten.

Let op: je mag je eigen advocaat niet zelf inschakelen. Dat doet SRK Rechtsbijstand voor jou.