Jij leeft. Zelf verzekert.

Wat doen we tegen fraude


In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. Jij vertrouwt op een goede afhandeling van je schade. Wij vertrouwen erop dat je ons correct informeert. Uit diverse onderzoeken blijkt helaas dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Daardoor kost verzekeren meer en betaal jij meer premie. Dit willen we natuurlijk voorkomen. We worden er sowieso behoorlijk link van. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding.

Lees hieronder wat dit voor jou en ons betekent.

Wat is fraude?


Wat is fraude?

Wat zien wij als fraude? Iedereen weet wel wat sjoemelen is, maar om overduidelijk te zijn, hanteert Zelf de volgende juridische definitie van fraude: 'het misbruik maken van een verzekeringsproduct of -dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft'.

Voorbeelden van fraude zijn dus:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota's.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen we fraude op?


Verzekeraars werken samen met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te herkennen. De branche verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een groot systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

Jij ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingproces van terechte schadeclaims. Zo heb je zo min mogelijk last van het gedoe door fraudeplegers.

Bij elke nieuwe aanvraag controleren we een aantal zaken. We kijken bijvoorbeeld hoe vaak een klant schade heeft gemeld. Lees er meer over op we willen nog een paar dingen van je weten.

Wat doen we bij fraude?


Niet malse maatregelen

Als we fraude ontdekken, dan nemen we maatregelen.

 • De schade wordt niet vergoed of - als al is betaald - teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst je op een interne incidentenlijst.
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een incidentenregistratie bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wil je meer informatie over de Stichting CIS, kijk dan op www.stichtingcis.nl.

Aangiftebeleid

Zelf voert een actief fraudebeleid. Zo bereiken we in samenwerking met opsporingsinstanties dat fraudeurs hun straf krijgen. Zelf doet aangifte als:

 • dit zinvol is, bijvoorbeeld bij een aanzienlijk financieel belang;
 • er zicht is op teruggave van goederen;
 • de politie het ons vraagt.

Hoe informeert Zelf verzekerden die frauderen?

We doen onderzoek om te achterhalen of er sprake is van aantoonbare fraude. Als hieruit blijkt dat een klant inderdaad fraudeert, ontvangt hij/zij een aangetekende brief waarin in ieder geval wordt vermeld:

 • wat wij vinden dat de schade voor Zelf is; dit heet het schadestandpunt (heeft betrekking op de schade-uitkering en het terugvorderen van door Zelf extra gemaakte onderzoekskosten);
 • wat deze fraude voor een consequenties heeft voor de relatie met Zelf (eventueel relatieroyement);
 • en of er eventueel een externe registratie plaats gaat vinden.