Veelgestelde vragen


Welke schade dekt de opstalverzekering niet?

Dit zijn in de meeste gevallen oorzaken die vaak op een andere verzekering te verhalen zijn of niet voorkomen bij normaal onderhoud of gebruik van de woning:

 • Schade door merkelijke schuld, of door opzet.
 • Schade door atoomreacties, molest, aardbeving, vulkanische uitbarstingen.
 • Schade door graffiti, zoals het aanbrengen van leuzen, kreten, slogans, tekeningen en dergelijke op onderdelen van het gebouw.
 • Schade door langzaam werkende (weers)invloeden.
 • Schade door slijtage, verrotting en corrosie, achterstallig onderhoud of slechte onderhoudstoestand van de woning.
 • Schade door insecten, ongedierte, schimmels, bacteriĆ«n, virussen, zwamvorming en plantengroei.
 • Schade door (grond)verzakking en (grond)verschuivingen, veranderingen in de bodemstructuur of andere in fundamenten en/of muren opgetreden wijzigingen van bouwkundige aard.
 • Schade door dieren die verzekerde houdt en/of in het gebouw toelaat.
 • Schade door confiscatie, nationalisatie, verbeurdverklaring, vernieling of beschadiging door of op last van een overheidsinstantie.
 • Schade door huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen of deuken.
 • Schade door bewerking, reiniging of herstel.
 • Schade door verontreiniging van de bodem, lucht of water.
 • Daarbij maakt het niet uit hoe de verontreiniging is ontstaan.
 • Schade door windkracht 0 tot windkracht 7.
 • Schade door overstroming. (We doen echter geen beroep op deze uitsluiting bij brand of explosie als gevolg van een overstroming).
 • Schade door (in)directe neerslag die de woning is binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken.
 • Schade door directe neerslag die de woning is binnengedrongen in souterrains en/of kelders via de openbare weg of de begane grond.
 • Schade door indirecte neerslag die de woning is binnengedrongen door een dijkdoorbraak of beschadigingen van waterkeringen.
 • Schade door fouten in de constructie van het pand, hetzij ten aanzien van het ontwerp, hetzij ten aanzien van de gebruikte materialen en/of de verwerking daarvan.
 • Schade door werkzaamheden aan het woonhuis.
 • Schade door grondwater.
 • Schade door vocht- en waterdoorlating van muren, vloeren en kelders.
 • Schade door uitstromen van water of stoom uit vulslangen (van cv-units) en (tuin)slangen.
 • geplaatst in: Opstalverzekering