Jij leeft. Zelf verzekert.

Alles over de buitenshuisdekking


Onze opstal- & inboedelverzekering kan je flink uitbreiden met de aanvullende buitenshuisdekking. Hiermee zijn je spullen ook buiten je woning goed verzekerd. Deze aanvullende dekking is alleen af te sluiten in combinatie met onze Comfort Inboedelverzekering.

Wel verzekerd


  • Belangrijke spullen als audio-, video-, film- en fotoapparatuur, laptops en smartphones zijn met buitenhuisrisico ook buiten je huis verzekerd. Ze zijn dan verzekerd voor schade door diefstal, verlies en vermissing. En ook voor beschadiging door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Deze spullen zijn alleen binnen Nederland verzekerd.

Bereken je premie Lees alles over onze inboedelverzekering Lees alles over onze opstalverzekering

Niet verzekerd


  • Alle schades die niet verzekerd zijn met de inboedel¬verzekering, zijn ook niet verzekerd met buitenhuisrisico. Je leest er alles over in onze polisvoorwaarden (pdf).
  • Schade aan voorwerpen die je aan anderen hebt toevertrouwd.
  • Beschadigingen aan de blaasbalgen, haren, snaren, rietjes, stokken of trommelvellen van een muziekinstrument.
  • Schade aan bezittingen die je zonder toezicht of in een niet goed afgesloten ruimte hebt achtergelaten.
  • Schade door diefstal uit een openbare gelegenheid als je kostbaarheden op dat moment niet in je zicht of niet binnen je handbereik lagen.

Bereken je premie Lees alles over onze inboedelverzekering Lees alles over onze opstalverzekering

Eigen risico


  • Het eigen risico is € 75 per gebeurtenis. Bij diefstal van je bezittingen uit een auto heb je geen eigen risico. Dit eigen risico geldt altijd en staat los van het eigen risico dat je hebt gekozen voor je inboedelverzekering.

Bereken je premie Lees alles over onze inboedelverzekering Lees alles over onze opstalverzekering

Polisvoorwaarden


In de polisvoorwaarden lees je wat je krijgt vergoed en welke informatie we van je willen horen. Kortom, alle afspraken tussen jou en Zelf. Ook al zal het nooit je hobby worden, lees ze goed door.

Kies een document

Kortom

Met onze inboedelverzekering ben je gewoon goed verzekerd en krijg je buitengewoon goede service.

Ja, dat wil ik!

Bereken je premie

Binnen 1 minuut berekend