Veelgestelde vragen


Mijn auto staat niet op mijn eigen naam, is dat een probleem?

Ja dat is een probleem.

Wanneer je een auto aanschaft, wordt het kenteken op jouw naam gesteld bij de Rijksdienst voor Wegverkeer. Vanaf dat moment ben je de kentekenhouder. De kentekenhouder wordt in de wet gezien als de eigenaar van de auto en is er o.a. verantwoordelijk voor dat de auto verzekerd wordt.

Zelf stelt verplicht dat de verzekering op naam van de kentekenhouder of zijn/haar (op hetzelfde adres ingeschreven) partner wordt opgemaakt/aangevraagd.

Als je auto op naam van een andere persoon (bijv. kind, buurman of kennis) óf op naam van een (eigen) bedrijf staat kan je de auto dus niet bij Zelf verzekeren. Als er bij schade wordt vastgesteld dat de auto niet op jouw of je partners naam staat, betalen wij én de schade niet én beëindigen we direct je verzekering. Dit kan grote gevolgen hebben voor jou én de kentekenhouder.

geplaatst in: Autoverzekering