Veelgestelde vragen


Wat is een kennis- en ervaringstoets?

Voordat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt aanvragen, moet je kunnen aantonen dat je over voldoende kennis en ervaring beschikt om deze verzekering zelfstandig af te sluiten. Dit doe je door het maken van de kennis- en ervaringstoets. De toets bestaat uit 10 vragen. Je kunt onze AOV alleen aanvragen als je alle vragen goed hebt beantwoord.