Veelgestelde vragen


Wat is een eigenrisicotermijn?

De eigenrisicotermijn is de periode waarin je wel arbeidsongeschikt bent, maar van ons nog geen uitkering krijgt. De eigenrisicotermijn gaat in op de dag waarop een bevoegd arts heeft vastgesteld dat je arbeidsongeschikt bent. De eigenrisicotermijn voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is een maand.

geplaatst in: Algemeen