Veelgestelde vragen


Waarom is het belangrijk om de slotvragen naar waarheid te beantwoorden en om aan je mededelingsplicht te voldoen?

Het starten van een verzekering wordt gedaan op basis van jouw vertrouwen in Zelf en andersom.

Daarom willen we graag weten aan wie wij een verzekering aanbieden. Om daar achter te komen, hebben wij de slotverklaring bedacht. In de slotverklaring worden een aantal vragen gesteld (slotvragen) en je wordt gewezen op je mededelingsplicht.

Als je een verzekering aanvraagt, ben je verplicht om de gestelde vragen in de slotverklaring naar waarheid te beantwoorden. De slotverklaring wordt zowel op de website, als op het aanvraagformulier per post getoond en deze moet akkoord gegeven worden voordat je verder kan met het aanvragen van de verzekering.

Het niet naar waarheid beantwoorden van de slotvragen kan voor vervelende situaties zorgen. Als je besluit om de slotvragen helemaal niet te beantwoord, wordt de aanvraag van de verzekering niet in behandeling genomen. Wanneer je de slotvragen niet naar waarheid beantwoordt, kan dit ervoor zorgen dat je verzekering alsnog wordt beƫindigd. Als er bij een schademelding achter gekomen wordt dat de slotvragen niet naar waarheid beantwoord zijn, kan er besloten worden dat er niet of slechts gedeeltelijk wordt uitbetaald.

Het niet naar waarheid beantwoorden van de slotvragen zal ertoe leiden dat je op een 'zwarte lijst' komt te staan. Als je op deze lijst staat, zal het erg moeilijk worden om bij andere verzekeringsmaatschappijen een nieuwe verzekering aan te vragen.

Wanneer je twijfelt of een zaak of gebeurtenis uit het verleden voor Zelf van belang is voordat we de verzekering accepteren, ben je verplicht dit aan ons voor te leggen. We noemen dit de mededelingsplicht. Wanneer je je niet houdt aan de mededelingsplicht, zal dit dezelfde consequenties hebben als het niet naar waarheid beantwoorden van de slotvragen. Je polis kan beƫindigd worden, een schade kan afgewezen of beperkt uitbetaald worden en je zal op de 'zwarte lijst' voor verzekeraars gemeld worden.

geplaatst in: Algemeen