Veelgestelde vragen


Waarvoor is een aansprakelijkheidsverzekering niet geschikt?

Voor schade uit een ongeval veroorzaakt met voertuigen zoals auto’s, motoren, brom- en snorfietsen en scoot- en brommobielen is deze verzekering niet bedoeld omdat daarvoor de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen is. Deze verzekering is wettelijk verplicht als je een motorvoertuig hebt.

Als je aan het werk bent kan je werkgever voor jou een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt aansprakelijkheid voor schade die je veroorzaakt tijdens het werk en in het kader van je werkzaamheden veroorzaakt.